Privacy

Laatst bijgewerkt: 12/02/2024

EHBO Maastricht is toegewijd aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de privacy van de gebruikers van onze website en onze klanten. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

1. Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking
EHBO Maastricht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Doeleinden van gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het aangaan en onderhouden van contractuele relaties, het analyseren en verbeteren van de inhoud van onze website, het vergemakkelijken van uw gebruikservaring, het beantwoorden van verzoeken en het uitvoeren van direct marketing. Specifieke doeleinden zijn onder meer:

 • Het analyseren en verbeteren van de website-inhoud;
 • Het detecteren of voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten;
 • Het vergemakkelijken van websitebezoek en -gebruik;
 • Het beantwoorden van verzoeken zoals evenementregistraties en informatieverzoeken;
 • Het informeren over de evoluties van de website en haar functionaliteiten;
 • Het uitvoeren van direct marketing.
 • Andere doeleinden waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

3. Verzameling van persoonsgegevens
3.1 Gegevens die u zelf deelt:

 • Gebruik van de contactformulieren:
  Bij het gebruik van de contactformulieren op de website verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en andere relevante informatie. Deze gegevens worden gebruikt om contractuele verplichtingen met u aan te gaan. Ze worden opgeslagen op beveiligde servers van EHBO Maastricht of haar verwerkers.
 • Communicatie:
  Wanneer u ons e-mailberichten stuurt, bewaren wij mogelijk de inhoud van deze berichten. Afhankelijk van de situatie kunnen wij u vragen om relevante persoonlijke gegevens.

3.2 Gegevens op basis van websitegebruik
Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van onze diensten en website, evenals informatie over uw apparaat. Dit stelt ons in staat om onze diensten beter af te stemmen op uw behoeften en interesses. We maken ook gebruik van cookies (zie de pagina “Cookies” onderaan).

3.3 Gegevens afkomstig van derden
EHBO Maastricht ontvangt geen persoonsgegevens van derden en gebruikt deze ook niet voor andere doeleinden dan die welke in deze privacyverklaring zijn beschreven, tenzij expliciete toestemming is verkregen.

4. Gegevensverwerkers (processors)
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door gegevensverwerkers voor een goede dienstverlening. EHBO Maastricht zorgt ervoor dat elke gegevensverwerker voldoet aan privacywetgeving en, indien buiten de Europese Economische Ruimte, vergelijkbare databeschermingsregelgeving.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens
EHBO Maastricht bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden.

6. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens
EHBO Maastricht neemt technische en organisatorische maatregelen voor een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met mogelijke risico’s.

7. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
U behoudt controle over uw persoonsgegevens en heeft verschillende rechten, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en bezwaar tegen verwerking.

8. Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen cookies op uw apparaat worden geplaatst. Zie de pagina “Cookies” onderaan voor meer informatie.

9. Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze website. Eventuele wijzigingen zullen hier worden bijgewerkt.