algemeen nut beogende instellingen

ANBI
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt dan echter wel verplicht om een aantal gegevens op een website te vermelden.
Naam instelling
Afdeling Maastricht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken.

RSIN: 816470601

Contactgegevens
Secretaris: Mw. Y.B.M. Martinali – Dekkers
Postbus 2085
6201CD Maastricht
admin@ehbomaastricht.nl

Doelstelling

  • Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken
  • Het verlenen van EHBO-ondersteuning tijdens evenementen

Bestuurders
Voorzitter: Dhr. J.T.H.P. Beurskens
Secretaris: Mw. Y.B.M. Martinali – Dekkers
Penningmeester: Mw. Y.P.W. Kerkhofs

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers. Er wordt aan deelnemende leden een onkostenvergoeding toegekend voor het verzorgen van evenementenhulpverlening tijdens evenementen.

Beleidsplan
Het beleidsplan is er op gericht om de doelstellingen van de vereniging te behalen. Dit wordt getracht te bereiken door:

  • Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerstehulpverlening
  • Het bevorderen van het geven van voorlichting
  • Het bevorderen van het geven van EHBO-onderwijs
  • Het in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van Eerste Hulp
  • Andere wettige middelen, die bevordelijk zijn tot het bereiken van het doel

Verslag activiteiten
De vereniging houdt zich ieder jaar bezig met de volgende activiteiten:

  • Het aanbieden van een basiscursus EHBO, ten behoeve van het verkrijgen van een EHBO-diploma
  • Het aanbieden van herhalingscursussen EHBO, ten behoeve van het verlengen en geldig houden van het EHBO-diploma
  • Het verzorgen van evenementenhulpverlening tijdens culturele- of sportevenementen in regio Maastricht

Financiële verantwoording
De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de ALV wordt gecontroleerd door de kascommissie. Dit financiële overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.

De hoofdinkomsten zijn als volgt:

Contributies
Opleidingen
Evenementenvergoedingen30%
30%
40%

De hoofduitgaven zijn als volgt:

Onkostenvergoeding evenementen
Opleidingen
Aanschaf materiaal40%
40%
20%